Dogoterapia


DOGOTERAPIA = KYNOTERAPIA

Dogoterapia to metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany oraz wyszkolony pies. Włączenie psa do terapii jest naturalną metodą wspomagania leczenia i rehabilitacji.

Dogoterapia uczy:

 • bezpiecznych postaw wobec psów
 • podstaw opieki nad zwierzętami
 • odpowiedzialności wiążącej się z posiadaniem psa
 • kształtowania orientacji w schemacie własnego ciała
 • samodzielności

Cele dogoterapii:

 • przełamanie lęku przed psem (jeśli taki występuje)
 • kształtowaniu orientacji w schemacie własnego ciała
 • doskonaleniu sprawności ruchowej
 • stymulowaniu zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku
 • ćwiczeniu koncentracji uwagi
 • wyzwalaniu spontanicznej aktywność dziecka w zabawie z psem
 • nauce troski o higienę własną i psa – mycie rąk, czesanie, karmienie
 • okazywaniu emocji i uczuć związanych z kontaktem ze zwierzętami
 • naśladowaniu ruchu poprzez obserwowanie czynności wykonywanych przez psa i naśladowanie ich np. chodzenie, siadanie, leżenie
 • nauce samodzielności – samodzielne wykonywanie zadań z udziałem psa (chodzenie na smyczy, czesanie, elementy tresury)
 • ćwiczeniach relaksacyjnych
 • usprawnianie motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • stymulowanie zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku
 • ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi
 • wzbudzenie motywacji do podejmowania działań
 • kształtowanie pozytywnych emocji
 • poprawa funkcjonowania społecznego
 • nawiązanie więzi z psem

Dogoterapia zalecana jest w następujących przypadkach:

 • mózgowe porażenie dziecięce
 • nerwice
 • autyzm
 • ADHD
 • Zespół Downa
 • niedowład kończyn różnego pochodzenia
 • wady postawy
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia lękowe
 • różnorodne zaburzenia emocjonalne
 • rehabilitacja dzieci
 • trudności w szkole (problemy z rówieśnikami, rodzicami)
 • zaburzenia mowy i wzroku

Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez:

 • przełamywanie bariery niepewności przed psem i kontaktem z nim,
 • zaakceptowanie psa w swoim otoczeniu,
 • wyciszenie, a następnie wyeliminowanie zachowań agresywnych i autoagresywnych u podopiecznego
 • poprawę samooceny
 • kształtowanie pozytywnych emocji

Dogoterapia wspomaga rozwój sfery umysłowej wpływając na:

 • koncentrację uwagi,
 • rozwój mowy i funkcji poznawczych,
 • pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu