Formy zajęć


W dogoterapii wyróżniamy trzy formy zajęć według definicji Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego:

  1. AAA – Animal Assisted Activity – Spotkanie z psem (SP)

Zajęcia z psem, które mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami a psem. W trakcie zabawy uczestnicy przyzwyczajają się do kontaktu z psem, głaszczą go, karmią itp. Zajęcia SP mają za zadanie dostarczyć uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego i satysfakcji z obcowania z psem przełamują lek w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów, pobudzają aktywność. Mogą mieć formę spotkań grupowych lub indywidualnych.

  1. AAE – Animal Assisted Education – Edukacja z psem (EP)

Zajęcia mają na celu usprawnianie sfery intelektualnej I poznawczej. Zajęcia najczęściej odbywają się w przedszkolu lub w szkole. Pies uczestnicząc aktywnie w zajęciach motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków emocjonalnych zwiększa możliwości przyswajania wiedzy. Dziecko chętniej zapamiętuje treści gdy towarzyszy mu jego przyjaciel – pies. EP pomaga również osobom o obniżonej percepcji lub niechęci (z różnych powodów) do przyswajania wiedzy i przebywania w szkole/przedszkolu. Mogą być prowadzone w formie indywidualnej lub grupowej.

  1. AAT – Animal Assisted Therapy – Terapia z psem (TP) / Wspomaganie terapii z psem

Jest to zestaw ćwiczeń ukierunkowanych na konkretny, zaplanowany cel, z zakresu rehabilitacji do których układana jest metodyka w porozumieniu ze specjalistą np.: lekarzem, rehabilitantem, psychologiem, pedagogiem. TP jest systemem racjonalnym tzn., w miarę postępów stosujemy stopniowanie trudności. Zajęcia mogą być indywidualne bądź grupowe.

Wszystkie formy prowadzonych zajęć muszą być udokumentowane oraz prowadzone przez odpowiednio do tego przygotowanego kynoteraputy. Wszelkie informacje dotyczące tego kto powinien prowadzić zajęcia umieszczone są na stronie PTK.