Archiwa miesięczne: Październik R


Aktywność poznawcza, to proces zawierający w swojej definicji takie pojęcia jak: myślenie, mówienie, zapamiętywanie oraz procesy sensoryczne i percepcyjne. Są to wszystkie te czynności, które człowiek, nabywa podczas swojego rozwoju i te czynności, które są mu konieczne i potrzebne do funkcjonowania oraz orientacji w środowisku, w jakim się otacza. Są one warunkiem zdobywania i przetwarzania, przez jednostkę informacji i wiedzy, możliwości uczenia się oraz porozumienia z otoczeniem. […]

Aktywność poznawcza