Percepcja wzrokowa – spostrzegawczość. Przykładowe ćwiczenia


Percepcja wzrokowa (…) jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych a także do ich interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń” (Frostig i Horne, 1989). Odpowiedni (właściwy dla danego wieku) poziom percepcji wzrokowej umożliwia poprawne przeprowadzanie takich czynności, jak czytanie, pisanie, układanie (puzzli, klocków), reprodukowanie figur, kształtów, wykonywanie zadań matematycznych (np. geometrycznych).

Kilka symptomów może wskazywać na trudności w obszarze percepcji wzrokowej:

  • dziecko z trudem zapamiętuje kształty liter i cyfr,
  • niechętnie rozwiązuje zadania polegające na szukaniu różnic między obrazkami,
  • nieprawidłowo tworzy kompozycje według wzoru, a jego rysunki są ubogie w szczegóły,
  • trudności dotyczą odtwarzania szlaczków i figur geometrycznych.

Nawiązując do definicji, wedle której percepcja wzrokowa doskonali się poprzez doświadczenie – ćwiczenia, można przemycać do zabawy z dzieckiem takie aktywności, które sprzyjają doskonaleniu spostrzegania wzrokowego.

1. Układanie figur, kształtów, szeregów (z pamięci lub z obrazka)

2. Składanie pociętych obrazków

3. Uzupełnianie braków na obrazkach

4.Wyodrębnianie różnic miedzy obrazkami

5.Układanie obrazków po lewej i po prawej stronie

6.Dobieranie wyrazów do obrazków

7.Opisywanie otaczającej rzeczywistości np. podczas spaceru

8.Różnicowanie położenia figur/elementów w przestrzeni – co jest blisko a co daleko? (np. podczas spaceru)

Wszelkiego rodzaju gry, wykonywane często, w których dziecko musi wysilić swoją spostrzegawczość do rozwiązania zadania, dają szansę na usprawnienie analizatora wzrokowego jakim jest spostrzegawczość. Poniżej kilka przykładowych kart pracy.

co się kryje na obrazku       cienie_zwierzatII      polacz_cienie_zwierzatka  lamiglowka